Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza Miasta Nr 20

  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój od ostatniej sesji do 30 grudnia 2004 r. 


  SPRAWOZDANIE

  z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

  Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej (w dniu 02.12. br) przedstawiłem sprawozdanie obejmujące okres mojej działalności od 09.11 do 02.12. 2004 r. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności po 02.12. przedstawiają się następująco:

  I. Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

  1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 02.12. oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń. Te ostatnie dotyczyły głównie propozycji do projektu budżetu gminy na rok 2005.
  2. wydałem w tym okresie 34 decyzje administracyjne,
  3. podpisałem umowy notarialne związane z obrotem nieruchomościami gminy dotyczące:
  - zbycia 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
  - zbycia 2 lokali użytkowych na rzecz ich dzierżawców,
  - nabycia prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego,
  - zbycia 2 działek na cele użytkowo-usługowe,
  - przeniesienia własności nieruchomości w 2 przypadkach,
  - zbycia działek w rejonie ul.Opałowej i Berylowej (7 umów warunkowych) oraz działek nr 312/9 i 434 (również umowy warunkowe, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego).

  II. Wydałem zarządzeniaw sprawach:

  1. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2004 ( 2.12),
  2. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań - dot. zbycia lokalu mieszkalnego przy u l. Dąbrowskiego 4/7 oraz działki nr 126 przy ul.Krasińskiego( 08.112),
  3. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy na cele handlowo-usługowe działki 25/1 o pow.140 m2, położonej w Obrębie Centrum ( 08.12),
  4. określenia warunków przetargowego zbycia nieruchomości- działka nr 78/1 przy ul.Bystrzyckiej (10.12),
  5. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Wojska Polskiego 1 i Kłodzkiej 10 (10.12),
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do bycia - dot. 3 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul: Piastowskiej 10, Harcerskiej 4 i Dąbrowskiego 4 (10.12),
  7. powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - Pani Beaty Szewczyk (16.12),
  8. komisyjnego przejęcia stanowiska Dyrektora MBP (21.12),
  9. przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych stanowiących działki: nr 142/2 przy ul.Rubinowej, część działki nr 477/3 przy ul.Wojska Polskiego, część działki nr 77/2 przy ul.Bystrzyckiej ( 21.12),
  10. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 ( 21.12),
  11. powołanie Komisji przetargowej w związku z realizacją zadania: Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul.Owczej (22.12),
  Po 02.12. nie podpisywałem w imieniu gminy oświadczeń o charakterze cywilno­prawnym.

  III. W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w spotkaniach i naradach roboczych:

  03.12- spotkanie z przedstawicielem Akademii Rolniczej rozpoczynające inwentaryzacje parku,
  06.12- odebranie z MSWiA w Warszawie nagrody za udział w konkursie „Bezpieczna Gmina",
  08.12- spotkanie z Prezydentem Lubina P. Robertem Raczyńskim wtut. Urzędzie, spotkanie z członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego w Kłodzku Panem J. Zachariaszem w/s wspólnych inwestycji w roku 2005 (wokół RST i SP Nr 2),
  10.12- Barbórka - Dolnośląski Zakład Gazowniczy w Hotelu „Sana",
  11.12- spotkanie z Prezydentem Tychów w Polanicy, uroczystości barbórkowe oraz
  XXX - lecie ZUK-u,
  13.12- spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Bogusławom
  Berczyńskim i Georgiem Wenziem,
  14.12- spotkanie z Prezesem Dolnośląskiego Związku Koszykówki i olimpijczykiem
  M. Łopatką w/s alei gwiazd koszykówki w Polanicy,
  16.12- workschop z przedstawicielami Podiebrad i powołanie w tym dniu Pani
  Beaty Szewczyk na Dyrektora MBP,
  17.12- spotkanie z przedstawicielami firmy certyfikującej (ISO),
  21- 23. 12 - spotkania wigilijne (Edukator, Gimnazjum, OSP, PZERiI, świetlica profilaktyczna, bezdomni).

  Polanica-Zdrój, 30 grudnia 2004 r.

  BURMISTRZ   MIASTA
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-19 (1309 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·