Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza Miasta Nr 19

  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój od ostatniej sesji do 2 grudnia 2004 r.


  SPRAWOZDANIE


  z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

  Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej ( w dniu 16.11.) przedstawiłem sprawozdanie obejmujące okres mojej działalności od 07.10 do 09.11.2004 r. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności po 09.11. przedstawiają się następująco:

  I.  Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

  1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 16.11.2004 ( uchwały podatkowe przekazano do druku w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego) oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń,
  2. wydałem w tym okresie 44 decyzje administracyjne
  3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminy:
  - 5 lokali mieszkalnych ( zbywanych na rzecz najemców),
  - 1 lokal użytkowy,
  - 3 działki na cele użytkowo-wypoczynkowe,
  - 3 dosprzedaże gruntów na polepszenie warunków zagospodarowania posesji
  - darowizna gruntów pod chodnik i drogę nr 8,
  - nabycie gruntu pod drogę gminną ( Staffa-Hłaski).

  II.   Wydałem zarządzeniaw sprawach:

  1. powołania Komitetu Organizacyjnego 41. Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im.Akiby Rubinsteina ( odbywającego się w okresie od 17 do 28.08.2005)-09,11
  2. prze4znaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu w budynku przy ul.Fabrycznej nr4(12.11.),
  3. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy na cele rolne gruntu stanowiącego działkę nr 343 w Obrębie Nowy Wielisław (12.11.2004),
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego : działka 284/2 przy ul. Piastowskiej 3 (12.11.),
  5. ogłoszenia wykazu o przygotowaniu do zbycia lokalu użytkowego przy ul.Zdrojowej 31/5 (12.11),
  6. określenia warunków przetargowych na zbycie działek nr: 322/1 ( ul.Bystrzycka), 409/7( ul.Hutnicza), nr 130/10,130/11,130/12, 130/13( ul.Opałowa), nr 130/14, 130/15, 130/16, ( ul.Berylowa), nr 115/6 ( ul.Zdrojowa) -15.11.
  7. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul.Zdrojowej nr 31,
  8. rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanych działek nr 94/10 i 94/9 przy ul. Polnej (18.11.),
  9. ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych ( 26.11)
  10. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2004 ( 30.11.)

  III. Podpisałem oświadczenia o charakterze cywilno - prawnym:

  1. z Powiatem Kłodzkim w sprawie utworzenia stanowiska pracy dla osoby
  niepełnosprawnej w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami" (15.11),
  2. z Gminą Kłodzko w sprawie realizacji zadania pn " Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Wielisław -Polanica Zdrój"- (19.11),
  3. z rzeczoznawcą budowlanym p. Marianem Zubrzyckim na wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych budynku internatu RST-(22.11).

  IV. Uczestniczyłem w spotkaniach i naradach :

  1. 17.11- Spotkanie w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie współpracy dot. Parku Zdrojowego,
  2. 18.11 - udział w podsumowaniu praktyk uczniów RST w Aosty,
  3. 18.11- spotkanie z wyborcami okręgu nr 3,
  4. 22.11 - spotkanie z wyborcami okręgu nr 1,
  5. 01.12 - udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

  Polanica Zdrój, 02 grudnia 2004 r

  BURMISTRZ   MIASTA
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-19 (1323 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·