Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  RADA MIEJSKA 2002-2006


  R A D A   M I E JS K A   w   P O L A N I C Y   Z D R O J U

  Nazwisko i imię Wiek Wykształcenie Miejsce Zatrudnienia
  Bachry Jolanta Stanisława 54 wyższe Urząd Pracy w Kłodzku
  Bembnik Andrzej 55 techniczne

  -

  Bilan Zbigniew 39 wyższe Gimnazjum w Polanicy Zdr.
  Gowsz Krystyna 56 Studium Naucz. Emeryt
  Hebda Kazimierz (wybrany w dniu 27 listopda 2005 r w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju) 59 zasadnicze zawodowe  Urząd Pocztowy
  Jellin Mateusz 20 średnie

  Student

  Kornacki Marek (wygaśnięce mandatu uchwała nr  XXXIV/248/2005 ) 47 wyższe Własna działalność gospodarcza
  Kostyra Halina 50 średnie ZUK Polanica
  Kuncewicz Krystyna 60 wyższe

  Emeryt

  Puchniak Zbigniew Przewodniczący 55 wyższe

  Hotel "Nasz Dom"

  Ptaszek Magdalena         
  Z-ca Przewodniczącego

  29 wyższe

  -

  Stępek Andrzej 58 średnie

  ZUK S.A  Polanica Zdr.

  Sidorowicz Andrzej 33 wyższe Komisariat Policji Polanica
  Szwed Józef 45 wyższe

  Emeryt

  Szymański Roman 55 wyższe Biuro Turyst. "Polkart" Polanica
  Winiarz Mariusz 32 wyższe Ośr. Pom. Społ. Polanica Zdr.

  Patrz także: 

 • Komisje Rady Miejskiej oraz ich skład 
 • Organizacja wewnętrzna Rady
 • Tryb pracy Rady
 • Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 


 • Plan pracy  RADY  MIEJSKIEJ

       - na I półrocze 2006 roku
       - na 2005 rok
       - na 2004 rok    

 • Plan pracy  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

       - na I półrocze 2006 roku
       - na 2005 rok
       na 2004 rok 
 • Plan pracy  KOMISJI  BUDŻETU  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ

      - na I półrocze 2006 roku    
      -
  na 2005 rok
      - na 2004 rok

 • Plan pracy  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ,  EKOLOGII  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ 

      - na I półrocze 2006 roku
      - na 2005 rok 
      - na 2004 rok

 • Plan pracy  KOMISJI  EDUKACJI,  KULTURY  I  TURYSTYKI

    
     - na I półrocze 2006 roku 
       - na 2005 rok
       - na 2004 rok
      
 • Plan pracy  KOMISJI  INFRASTRUKTURY  MIEJSKIEJ  I  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 

      - na I półrocze 2006 roku
      - na 2005 rok 
      - na 2004 rok 

 • Plan pracy  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO  

       - na I półrocze 2006 roku
       - na 2005 rok     
       - na 2004 rok
       


  Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 1400 do 1600  (pok. nr 1 na parterze)

  Radni pełnią dyżury w każdy wtorek od godziny 1000 do 1400  (pok. nr 17 na 1 piętrze)
    
 • Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (7308 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·