Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Opłaty na rzecz gminy należy wpłacać na numery kont bankowych PEKAO S.A.
  oddział w Polanicy-Zdroju, Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW:

  1. Wadia, depozyty
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju; ul. J. Dąbrowskiego 3; 57-320 Polanica-Zdrój
  34 1240 3464 1111 0010 3997 8269
  2. Opłata za udostepnienie danych z rejestru
  Gmina Polanica-Zdrój; ul. J. Dąbrowskiego 3; 57-320 Polanica-Zdrój
  87 1240 3464 1111 0010 3997 6509
  3. Pozostałe wpłaty (oprócz opłaty za odpady komunalne oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla których prowadzone są indywidualne numery kont)
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju; ul. J. Dąbrowskiego 3; 57-320 Polanica-Zdrój
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  faks (+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>

  Od dnia 11.01.2019 r. zmiana godzin urzędowania:

  od poniedziałku do wtorku godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

  środa: od 7.30 do 17.00

  czwartek: od 7.30 do 15.30

  piatek: od 7.30 do 14.00

  Informujemy, że od poniedziałku, 17 czerwca 2019 r., podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim będzie pełnił dyżur dla mieszkańców. Będzie to każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 15.30. Poza godzinami dyżuru stosowne wnioski do pracownika można składać w sekretariacie.


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Użytkowanie wieczyste - ZMIANY

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Informacja >>>>
  Ustawa >>>>


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 75/2019)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1463 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-07-2019 o godz. 13:07:10


  Dofinansowanie na likiwdację AZBESTU!!!
  Administracja
  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów (wyrobów) zawierających AZBEST.  Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, pokój nr 25, nr tel. 74 868 06 30, pokój nr 14a, nr tel. 74 868 06 25 lub na stronie www.bip.polanica.pl


  Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju

   

  do dnia 17 lipca 2019 r.
   
  Ogłoszenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-07-2019 o godz. 11:37:12


  Informacja Starosty Kłodzkiego o zagrożeniu w lasach
  Administracja
  Informacja Starosty Kłodzkiego
  o zagrożeniu w lasach na terenie powiatu kłodzkiego
  oraz obowiązkach właścicieli lasów
   
  pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-07-2019 o godz. 11:32:40


  Gry sportowe bez granic
  Administracja
  Gmina Polanica – Zdrój
  realizuje mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001822

  pn. „Gry sportowe bez granic”

  z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,

  Głównym celem projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu poprzez organizację dwóch spotkań (tygodniowych obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat z Czech i Polski.

  Projekt realizowany jest od 1 września 2018 roku do 30 września 2019 r.

  Partner Wiodący: Rychnovský všesportovn spolek
  Partner Mikroprojektu: Gmina Polanica - Zdrój

  Całkowita wartość projektu: 46.258,40 EUR
  Wartość dofinansowania z EFRR: 39.319,64 EUR

   

  (Czytaj więcej... | 1452 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-07-2019 o godz. 10:46:53


  Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  Administracja
  Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

  Pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 04-07-2019 o godz. 15:13:30


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wodociąg Sportowa)
  Administracja

  AM-ZP.271.16.2019

  Przedmiot zamówienia:

  "BUDOWA WODOCIĄGU W UL. SPORTOWEJ W POLANICY-ZDROJU"

  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 569393-N-2019 w dniu 04.07.2019 r.

  (Czytaj więcej... | 1293 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-07-2019 o godz. 13:43:39


  ZNALEZIONO PSA!
  Administracja

  W dniu 02.07.2019 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa.
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-07-2019 o godz. 16:50:04


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (OSY)
  Administracja

  AM-ZP.271.15.2019

  Przedmiot zamówienia:

  OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI ( OSA ) PRZY UL. SPORTOWEJ I UL. T. GAJCEGO

  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568032-N-2019 w dniu 02.07.2019r.

  (Czytaj więcej... | 1734 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 02-07-2019 o godz. 14:22:40


  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Administracja
  OBWIESZCZENIE

  Ministra Środowiska

  dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz: Szalejów Górny.

  pełna treść Obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-06-2019 o godz. 10:03:36


  Sprzedaż mienia 2019: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu - 18.06.2019 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 26-06-2019 o godz. 14:13:11


  Informacja dotycząca dyżuru Przewodniczącej Rady Miejskiej
  Administracja
  Informujemy mieszkańców,  że w dniu 25 czerwca 2019 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej nie będzie pełniła dyżuru.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-06-2019 o godz. 10:44:56


  Godziny pracy Urzędu w dniach 26-27.06.2019 r.
  Administracja
  INFORMACJA
   
  Informujemy, że ze względu na zbliżającą się falę upałów Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju będzie czynny do godz. 14.00 w dniu 26.06 (środa) oraz 27.06. (czwartek).
  Za utrudnienia przepraszamy.
   
  Z poważaniem
  Mateusz Jellin
  Burmistrz Miasta

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-06-2019 o godz. 09:07:00


  Spotkanie dla mieszkańców dot. Programu Czyste Powietrze
  Administracja

  Chcesz skorzystać z dofinansowania na termomodernizację i ogrzewanie budynku jednorodzinnego?
  Nie wiesz na jaką pomoc od rządu możesz liczyć?

  ✅ Przyjdź na bezpłatne spotkanie z przedstawicielami Fundacji #CzystePowietrze podczas, którego m.in.: 

  👉 Dowiesz się jaka należy Ci się dotacja

  👉 Co trzeba zrobić, aby otrzymać najwyższe dofinansowanie

  👉 Otrzymasz pomoc przy wypełnieniu wniosku

  ➡➡Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godz. 17:00  w Teatrze Zdrojowym - Centrum Kultury i Promocji, Parkowa 2 w Polanicy Zdrój.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-06-2019 o godz. 14:11:26


  Sprzedaż mienia 2019: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu - 18.06.2019 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-06-2019 o godz. 13:17:44


  Sprzedaż mienia 2019: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju:

  (Czytaj więcej... | 9327 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-06-2019 o godz. 12:52:18


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1044 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:29:46


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Polanica–Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1047 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:27:04


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.
  RUE.040.3.2019.BS
  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1038 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:23:08


  Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 67/2019 z dn. 12 czerwca 2019 r.
  Administracja
  Zarządzenie nr 67/2019
  Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój
  z dnia 12 czerwca 2019 r.

  w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju

  pełna treść zarządzenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-06-2019 o godz. 11:11:39


  Godziny pracy Urzędu w dniach 12-13.06.2019 r.
  Administracja
  INFORMACJA
   
  Informujemy, że ze względu na panujące upały Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju pracuje do godz. 14.00 w dniu 12.06 (środa) oraz 13.06. (czwartek).
  Za utrudnienia przepraszamy.
   
  Z poważaniem
  Mateusz Jellin
  Burmistrz Miasta

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-06-2019 o godz. 10:18:26


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5995321
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  11-06-2019
  · VII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 18.06.2019 r.
  · VI, NADZWYCZAJNA, UROCZYSTA SESJA RADYM MIEJSKIEJ - 15.06.2019 r.
  07-06-2019
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 64 i 65/2019)
  · Informacj dot. przyjęć mieszkańców
  06-06-2019
  · Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 61/2019)
  05-06-2019
  · Posiedzenie Komisji budżetu i Mienia Komunalnego -12.06.2019r.
  · Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 12.06.2019r.
  28-05-2019
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych- 5.06.2019 r.
  27-05-2019
  · Wynajęcie bazy sportowej dla projektu „Gry sportowe bez granic”

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·